forex trading logo

Evaluari imobiliare

Ing. Tasente Constantin

Auditor energetic gradul I, constructii si instalatii

Expert Evaluator ANEVAR

Director General
S.C. "EVALTAS" - S.R.L.

Telefon: 0722.209.256

Profil de Facebook

Dr. Tasenţe Tănase

Doctor în Ştiinţele Comunicării

PR Manager

Director general al Agentiei de relatii publice Plus Communication

Telefon: 0725.465.508

Profil de Facebook

Website: www.pluscommunication.eu

Tasente George

Evaluator ANEVAR

Membru Titular

Inspector proprietati

 


 

Comunicat de presa 4

6 noiembrie 2013

COMUNICAT DE PRESĂ

Impozitul pe clădirile firmelor, până la 40%, în absenţa reevaluării

Firmele care nu îşi reevaluează clădirile în ultimii 3 ani, respectiv 5 ani anteriori anului fiscal de referinţă, riscă să plătească un impozit de 10-20%, respectiv 30-40% din valoarea de inventar, potrivit Noului Cod Fiscal, care se va aplica de la 1 ianuarie 2014.

Acelaşi Cod prevede că impozitul pe clădiri se va aplica pentru orice clădire deţinută de o persoană juridică aflată în funcţiune, în rezervă sau în conservare, chiar dacă valoarea sa a fost recuperată integral pe calea amortizării. Faţă de anul anterior, firmele ar putea achita impozit pentru anumite tipuri de clădiri, aşa-numitele construcţii speciale, care până acum erau scutite de la această plată.

În cazul reevaluării clădirilor, persoanele juridice vor plăti o cotă de impozitare pe clădire cuprinsă între 0,25% şi 1,50%, ce va fi hotărâtă de fiecare consiliu local din România.

“Toate firmele care au în inventar imobile vor fi nevoite să le reevalueze la valoarea de piaţa actuală pentru a se încadra la o cotă mică, de 1,5% pentru municipiul Constanţa. În cazul în care clădirile persoanelor juridice nu vor fi reevaluate în următorii 3 ani, firmele se vor încadra la o cotă cuprinsă între 10 şi 20% , iar în următorii 5 ani, de până la 40% din valoarea de inventar. Evaluările pot fi efectuate doar de experţi evaluatori atestaţi de Asociaţia Naţională a Evaluatorilor Autorizaţi din România (ANEVAR), iar termenul de execuţie poate varia între 3 şi 7 zile, în funcţie de suprafaţa şi complexitatea imobilului”, declară Ing. Tasenţe Constantin, expert evaluator membru ANEVAR şi auditor energetic gradul 1, directorul general al EVALTAS (0722.209.256). 

Cu stimă,

Drd. Tănase Tasenţe

Public Relations Manager

0723.371.847

www.certificate-audit-energetic.com


Powered by Tashy.